2020.07.15., szerda , Henrik, Roland

Agrárpénzek

2018. október 26. péntek • 14:40

Ilyen esetben tud kárenyhítő juttatást igényelni

A kérelmet november 30-áig lehet benyújtani az agrárkár-megállapító szervhez.

2018. november 1-től november 30-ig van lehetőség az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén a 2018. évi kárenyhítő juttatás igénylésére, amelynek benyújtásában a falugazdászok segítséget nyújtanak az ügyfelek részére - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). 

A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a rendszer

A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben: 

  • a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,
  • a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,
  • az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,
  • a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra,
  • a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez benyújtotta.

A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80%-ig terjedhet. Azok a jogosult igénylők, akik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.