2019.03.27., szerda , Hajnalka

Agrárpénzek

2018. június 08. péntek • 09:44

Hiánypótlás, előleg, adók - amit a VP-s kifizetések igényléséhez tudnia kell

Megjelent a 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos szabályokról, legfontosabb gyakorlati tudnivalókról, illetve a felhasználandó nyomtatványokról. Ezt most kissé részletesebben ismertetjük.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott közleményen túl, a kedvezményezettek minden esetben kötelesek figyelembe venni a vonatkozó jogszabályok előírásait. A közlemény rögzíti, hogy a felhívások alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatások utófinanszírozás keretében vehetőek igénybe. A megítélt támogatások kifizetése a kedvezményezett által összeállított és benyújtott időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. Abban az esetben, ha a kedvezményezett egyszeri elszámoló, úgy a kifizetés egyetlen kifizetési igénylés alapján történik.

A támogatás kifizetéséhez hatályos támogatói okirattal kell rendelkezni. Támogatás csak akkor fizethető ki, ha a kifizetési igényléshez a projekthez kapcsolódó teljesítést és pénzügyi kiegyenlítést igazoló bizonylatok is csatolva vannak.

A kedvezményezett a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül köteles a projektjét megkezdeni, és a támogatás igénybevételét annak 10%-ának rendeltetésszerű felhasználását igazoló kifizetési igénylés benyújtásával kezdeményezni. Ugyaneddig az időpontig szükséges a harmadik féltől megvásárolandó árukat, szolgáltatásokat, illetve építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben megrendelni, vagy azokra vonatkozóan szerződést kötni.

Kifizetési igénylés benyújtása

A kifizetési igénylést a Kincstár honlapján az elektronikus ügyintézés menüpontban elérhető e-ügyintézés felületen feltöltve, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítási szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani. 

A támogatói okirat tartalmazza a beruházás mérföldköveinek ütemezését is. Ezek elérését követő 15 napon belül köteles a támogatott beszámolót benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról az alátámasztó dokumentumokkal együtt. A pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában az adott mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési igénylést is a fentiekben meghatározott dátumig szükséges benyújtani. A kifizetési igénylésben igényelt és jóváhagyott támogatási összeg folyósításának feltétele a mérföldkőben vállalt eredmények teljesítése valamint a szakmai beszámoló jóváhagyása.Felhívjuk a figyelmet a benyújtandó dokumentumok kapcsán arra, hogy a projekt részét képező számlák, egyszerűsített számlák, előlegszámlák vagy előlegbekérők kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

Előleg

A kifizetést előleg formájában is igénybe lehet venni, viszont annak összege nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 50%-át. Előleg egyszeri elszámolás esetén nem igényelhető, többszöri elszámolás esetén azonban több részletben is igénybe vehető. Fontos továbbá az a szabály, hogy amennyiben a kedvezményezett az előleg folyósítását követő 12 hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést, vagy bebizonyosodik, hogy a támogatást nem rendeltetésének megfelelően használta fel, úgy köteles az előleget ügyleti kamattal növelten visszafizetni.

Az előleg igénybevételéhez a meghatározott biztosítékok rendelkezésre állása szükséges abban az esetben, ha az az adott felhívásban előírt, vagy az előleg összege az 500 eurót meghaladja. A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állnia. A biztosíték összege az előleggel történő elszámolás elfogadását követően a már elszámolt előleg összegével csökkenthető.

Hiánypótlás

Ha a kifizetés és/vagy a szakmai beszámoló hiányos, hibás és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem támasztja alá kellő mértékben a támogatás igénylését, akkor a beérkezést követően 30 napon belül valamennyi hiány, hiba megjelölésével a Kifizető Ügynökség egy alkalommal hiánypótlást kér egy közös hiánypótlásra felszólító levélben. A hiánypótlás teljesítésének határidejét a Kifizető Ügynökség határozza meg, melyre a levél elektronikus kézhezvételétől számított legfeljebb 15 nap áll a kedvezményezett rendelkezésére. A hiánypótlás során kizárólag a hiányosságok pótlása és hibák javítása lehetséges, új elszámoló bizonylat benyújtására a hiánypótlás során nincsen mód, kivéve a hiányosságok pótlása és hibák kijavítása okán keletkezett elszámoló bizonylatok esetén.

Ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés ellentmondásos információkat tartalmaz, a Kifizető Ügynökség egy alkalommal az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában. Jelen hiánypótlási szabályok vonatkoznak a záró kifizetési igénylésre is.

Záró kifizetési igénylés

A záró kifizetési igénylést az utolsó mérföldkő elérését követően, de legkésőbb a vonatkozó felhívásban meghatározott határidőig kell benyújtani. A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra nem került, de a projekt megvalósításához kapcsolódó elszámoló bizonylat, valamint kötelező mellékleteként záró szakmai beszámoló. Az igényléshez benyújtandó szakmai beszámolónak a hatályos támogatói okiratban a projekt nem elszámolható költségeiként szereplő összegekhez tartozó tevékenységek/költségtípusok megvalósítására/elhagyására is ki kell terjednie. A beruházási támogatások esetében a záró kifizetési igénylések kapcsán minden esetben helyszíni vizsgálatra – ellenőrzésre vagy szemlére – is sor kerül.

Piaci ár ingadozása

A kedvezményezettnek legalább 3 új, érvényes árajánlattal kell alátámasztania a tétel elfogadható piaci árát. Ezeknek azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatnak kell lennie. Az árajánlatoknak egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származniuk, és tartalmazniuk kell az ajánlat érvényességi idejét. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: egyedi termék, egyetlen forgalmazó, hatósági szolgáltatások, közüzemi szolgáltatás). A nyilvánvalóan piaci áron felüli, túlzó árajánlatok esetén az Irányító Hatóság/Kifizető Ügynökség jogosult a benyújtott számlán az elszámolható költséget csökkenteni vagy a követeléskezelés előírásainak megfelelően visszakövetelni.

A közlemény tartalmazza az árajánlat, a szerződések, írásos megrendelők, illetve dokumentumok tartalmi követelményeinek pontos felsorolását is.

Adók

A levonható adók, közterhek a támogatásból nem számolhatóak el. Amennyiben az adólevonási jogosultság a kedvezményezettnél tevékenységenként vagy időszakonként eltér, az érintett tételeket a költségvetésben megbontva kell kezelni, és az áfa csak azon részek esetében elszámolható, ahol, és amikor az nem levonható. Azonban a levonható áfa nem elszámolható költség, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével. Viszont ha a kedvezményezett nem alanya az Áfa törvénynek, úgy az elszámolható költségek megállapítása az áfával növelt (bruttó) összegben történhet. Ugyanez az eset áll fenn, ha a kedvezményezett alanya az Áfa törvénynek, de adólevonási jog a költségeire nem illeti meg. Az adók kezelésének további szabályait a Közlemény részletesen tartalmazza. 

A kifizetési igénylés elbírálása és a kifizetés

A Kifizető Ügynökség jogszabályban, valamint a felhívásban meghatározott szempontok alapján dönt a kifizetési igénylések jóváhagyásáról, hiánypótlásáról, illetve elutasításáról. Pozitív döntés esetén Kifizetés kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél részére történhet, és a Kifizető Ügynökség a kifizetéseket a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történő átutalással. A Kifizető Ügynökség minden kifizetési igénylést adminisztratív úton teljes körűen ellenőriz, és jogosult helyszíni vizsgálat keretében is vizsgálni.

Utófinanszírozás a projekt megvalósítása során a kedvezményezett által kifizetett számla, vagy egyéb számlával egyenértékű bizonylat alapján elszámolt költségekre jutó támogatás utólagos megtérítése, amihez a számla, vagy azzal egyenértékű egyéb bizonylat teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. A hiánytalan igazolás esetén a kifizetési igénylés beérkezését követő 45 napon belül kerül sor a támogatás folyósítására.

A hivatkozott közlemény részletesen tartalmazza továbbá a projektekre vonatkozó kötelezettségek felsorolását, valamint a pályázatokkal kapcsolatos egyéb releváns információkat, emiatt javasolunk annak alapos áttanulmányozását.

Az ismertetett közleményen túl részletes tájékoztatás a pályázati portálon érhető el.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Árutőzsde
Nyersanyag-figyelő
Kőolaj-figyelő
Agrárállások
  • Legfrissebb állásajánlatok
Közösség
Fókuszban
Jakab István: Minden törvényes eszközt be fogunk vetni a Penny ellen!

Jakab István: Minden törvényes eszközt be fogunk vetni a Penny ellen!

Március 26-án, kedden reggel 8 órától tüntetést rendeztek

Akciós hathengeres, 140 LE-s Massey Ferguson 7714 S!

Akciós hathengeres, 140 LE-s Massey Ferguson 7714 S!

6.6 literes erőforrás, egyszerű sebességváltó, hosszú tengelytáv ...

BactoFil® + KITEStart® – technológia, amelytől a kukorica csőre tölt!

BactoFil® + KITEStart® – technológia, amelytől a kukorica csőre tölt!

Az AGRO.bio az elmúlt években a Demo Farm Projekt

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.