2021.05.14., péntek , Bonifác

Agrárpénzek

2017. május 03. szerda • 10:18

Korszerűbb közös agrárpolitikát szorgalmaz a Copa-Cogeca

A Copa-Cogeca a 2017. április 27-28-án tartott elnökségi ülésén megvitatta a tagszervezetekkel a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 utáni jövőjére vonatkozó álláspontját, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát Kis Miklós Zsolt alelnök képviselte. Az európai farmereket és szövetkezeteket képviselő szervezet az ülésen elfogadott állásfoglalásában egy erősebb, fenntarthatóbb és korszerűbb, a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra megfelelőbb válaszokkal szolgáló KAP szükségességét hangsúlyozza.

A Copa-Cogeca a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 utáni jövőjéről szóló dokumentumában kiemeli, hogy a mezőgazdaság hosszú távú stabilitásának biztosítása érdekében a hangsúlyt a jelenlegi struktúra és intézkedések továbbfejlesztésére kellene helyezni, sokkal inkább, mint nagyobb átalakításra. Ez elengedhetetlen egy gazdaságilag életképes és fenntartható mezőgazdaság megteremtéséhez.

A közös álláspontban hangsúlyozzák az erős két pillér szükségességét. Az

első pillér alapvető fontosságú a gazdák jövedelmének stabilitása szempontjából,

figyelembe véve, hogy ez számukra egyben segítséget is jelent a piaci áringadozás következményeinek csökkentésében. A

második pillérnek, a vidékfejlesztési politikának továbbra is a gazdákat kell a középpontba helyeznie,

biztosítva számukra a tisztességes jövedelmet, illetve a hozzájárulást a versenyképes és piacorientált mezőgazdasági és erdészeti ágazat megteremtéséhez.

A Cork 2.0 „Jobb életminőség a vidéki területeken” című nyilatkozatban foglaltak gyakorlatba történő átültetése is fontos ebben a folyamatban. A vidéki infrastruktúra fejlesztése, a gazdálkodók számára szélessávú hozzáférés biztosítása, illetve a precíziós gazdálkodás, a digitaliziáció által nyújtott előnyökből történő részesedés rendkívül fontos. A vidékfejlesztési politika szerepe döntő fontosságú a vonatkozó beruházások, innováció előmozdításában.

A Copa-Cogeca a KAP jelenlegi egyszerűsítési törekvéseit nem tartja elegendőnek, ezért

további lépéseket sürget az egyszerű, hatékony és könnyen alkalmazható intézkedések megteremtése érdekében.

A zöldítés és a kölcsönös megfeleltetés egyszerűsítésére vonatkozóan a későbbiekben konkrét javaslatokat fognak benyújtani. A kockázatkezelési eszközök tekintetében a jelenlegi eszközök fenntartását javasolja, új eszközök esetén annak csak önkéntes alapon történő alkalmazását tartja támogathatónak. Az új KAP-nak sokkal célzottabb és hatékonyabb intézkedésekkel kell rendelkeznie, ha ösztönözni szeretné a generációs megújulást, és növelni szeretné az ágazatba az új, fiatalabb belépők számát.

fotó: NAK

Az ülésen tájékoztató hangzott el Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépéséről szóló Copa-Cogeca előzetes jelentéséről. A jelentés részletesebb elemzést is tartalmaz egyes szektorok vonatkozásában.

Az eseményen egy megbeszélésre is sor került Marc Lemaître, az Európai Bizottság regionális és várospolitikáért felelős főigazgatóval a KAP jövőjéről és ennek szinergiájáról a kohéziós politikával összefüggésben. A főigazgató elmondta, hogy a kohéziós politika eredményei jól láthatóak. Ennek ellenére azonban a területi és strukturális kiegyenlítést továbbra is folytatni kell, mely a tagállamok részéről egyértelműen nagyobb elkötelezettséget jelent.

A KAP-al összefüggésben véleménye szerint az első pillérben társfinanszírozás bevezetésére lenne szükség egy megfelelő költségvetési egyensúly megteremtése érdekében. Hozzátette, hogy a különböző közösségi politikák közötti szinergia erősítésének is jelentős szerepe lesz. Példaként említette, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott tevékenységek között számos átfedést lát. Véleménye szerint a vidéki térségek nagyon fontosak a jövő szempontjából, viszont a vidék nem kizárólagosan csak a mezőgazdaságot jelenti.

fotó: NAK

Kis Miklós Zsolt alelnök jelezte, hogy aggályosnak tartja a javaslatot; ugyan elviekben a szándék érhető, hangsúlyozta azonban, hogy az európai gazdák szempontjából hiába bővül a rendelkezésre álló eszközök köre, ha kevesebb az ehhez biztosított forrás. Kiemelte továbbá a beruházási támogatások és az ehhez szükséges pénzügyi források vissza nem térítendő támogatások formájában történő fenntartásának szükségességét.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.