2020.05.30., szombat , Janka,Zsanett

Agrárpénzek

2018. május 25. péntek • 08:44

Még lehet szankciómentesen módosítani

Fontos módosítási határidők az állatalapú támogatásoknál.

Az egységes kérelem felületen benyújtott termeléshez kötött állatalapú támogatási kérelmek, valamint a Vidékfejlesztési Programból (VP) finanszírozott kifizetési kérelmek beadását követően is vetődtek fel kérdések az érintett gazdálkodók részéről, amelyekkel kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) számára a Magyar Államkincstár (MÁK) az alábbi tájékoztatást adta.

A Vidékfejlesztési Programban szereplő VP3-14.1.1.-16 kódszámú „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” esetében:

  • a 2018. 05. 15-ig beadott kérelmek 2018.05.31-ig szankciómentesen módosíthatók, tehát növelhető az állatlétszám, illetve a megkezdett kérelemhez új egyed is felvihető
  • 2018. 06. 1-én, és azt követően már csak munkanaponként 1 százalékos, a teljes kérelmezett állományra vonatkozó szankció alkalmazása mellett növelhető az állatlétszám

Több gazdálkodó követte el azt a hibát, hogy a pályázati kiírást rosszul értelmezve, kizárólag a már egyszer ellett tehenekre adta be a kifizetési kérelmet, így gyakorlatilag egy hónap eltéréssel ugyanazokat az azonosítókat töltötte fel a jogcímhez, amelyeket a tejhasznú tehéntámogatás kérelmezésénél.

A feltételekben lényeges eltérések vannak a két támogatási forma között - fotó: Pixabay

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelemben a 2017. 05. 1. és 2018. 04. 30. között a tenyészetben legalább egy napot eltöltött minden nőivarú egyed szerepeltethető, amennyiben tejhasznú fajtakóddal rendelkezik, sőt a hathónapos kort az időszak kezdetekor még el nem ért hímivarú borjak is jogosultak támogatásra. Esetükben a 2016. 11. 1. napot megelőző születési dátummal rendelkezők már kizárásra kerülnek.

Amennyiben tehát a kérelmező átvizsgálja a feltöltött egyedazonosítókat, és azt tapasztalja, hogy több állatra lenne jogosultsága, 2018. 05. 31. napig kiegészítheti a hiányzó egyedekkel kérelmét az elektronikus felületen.

Természetesen a támogatási összeg számításánál a Magyar Államkincstár az adott egyed korcsoportját is figyelembe véve (borjú 0,4-es, üsző 0,6-os, tehén 1-es szorzóval) a tenyészetben töltött napok száma alapján állapítja meg a kifizetés pontos értékét.

Ki kell hangsúlyozni, hogy

a VP-n kívüli állatalapú támogatások - tejhasznú tehén, hízott bika, termeléshez kötött anyatehéntartás, átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás - állatlétszámának növelése 2018. 05. 15-ét követően már munkanaponként 1 százalékos szankciót eredményez a teljes benyújtott egyedszám tekintetében.

Csökkentés esetén a közigazgatási döntés meghozataláig, vagy a helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés kézhez vételéig semmilyen szankció alkalmazására nem kerül sor.

A VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás igénylésénél az egyedazonosítók EK felületre történő feltöltésekor az egyedekre vonatkozóan a dupla egyedazonosítók ellenőrzésén túl más előzetes ellenőrzés nem fut le (fajta, ivar+kor, tenyészet), de a MÁK tájékoztatása szerint az előzetes adategyeztetés keretében az EK beadási határidejének lejártát követően az érintettek értesítést kapnak ezekről a hibákról. Az esetleges problémás egyedek ezt követően is visszavonhatók a kérelemből.

Jogosulatlan állat benyújtása a VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmében ugyanazokat a szankciókat vonja maga után, mint az egyéb állatalapú támogatásoknál.

A Vidékfejlesztési Programban pályázható védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzése esetén a vis maior kérelmekhez a kiesés (elhullás, kényszervágás) tényét bizonyító kamarai állatorvosi igazolás is elegendő, de ennek hiányában a járási főállatorvoshoz fordulnak a hatóságok az igazolás kiállítása érdekében. A gazdálkodók jelenleg azt a gyakorlatot folytatják, hogy az ellátó állatorvos igazolását a hatósági állatorvossal, vagy a járási főállatorvossal is ellenjegyeztetik.

Anyatehén-tartás támogatásnál az ellés arány javítása érdekében beadott vis maior kérelem tekintetében a holtellés, vetélés, borjú elhullás tényét szintén igazolhatja kamarai állatorvos, de az előző gyakorlati megoldás ez esetben is követendő.

A MÁK tájékoztatása szerint hízottbika-támogatás nem nyújtható arra az egyedre, amelynek a szarvasmarha ENAR-ba a vágóhíd, vagy az exportőr az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően, tehát késve jelenti be a vágását, vagy külföldre szállítását.

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.