2020.02.25., kedd , Mátyás

Agrárpénzek

2019. január 29. kedd • 17:21

Ezekre figyeljünk az ÉLIP-es pályázatok benyújtásánál!

Dolgok, amelyekről érdemes tudni a Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című felhívásra való pályázás során.

Külön megjelölt értékelési határnapok vannak, amely szakaszokon belül beérkezett projekteket együttesen bírálják el.


A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2 - 2021. január 4-ig van lehetőség - fotó: Shuttershock

Attól függően, hogy a keretösszeg milyen mértékben merül ki, az Irányító Hatóság (IH) közleményben rendelkezhet a pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről vagy a felhívás lezárásáról.

A tartalmi értékelési szempontok alapján a következőket kell figyelembe venni a benyújtandó pályázati anyag összeállításánál (annak igazolására szolgáló dokumentumok):

 • A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai termék feldolgozásának folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési kérelemhez az átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás benyújtása - 3 pont (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft. igazolása, illetve nyilatkozat a kötelezettségvállalás tekintetében.)
 • A projekt kapcsolódik valamely korábbi, a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott fejlesztéshez - 2 pont (Támogatói okirat)
 • A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság - 4 pont (TCS, TÉSZ, szakmai/szakmaközi szervezet igazolása a tagságról)
 • Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás - 18 pont (Fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítésére vonatkozó kalkuláció)
 • Megújuló energiaforrás használata - 18 pont (A százalékos arány teljesülését alátámasztó energetikai számítás, valamint a berendezések műszaki terve/leírása.)
 • Környezeti szempontok érvényesítése: ISO 14001 szabvány megléte - 4 pont (Igazoló dokumentum)
 • A projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám növelése (Egy újonnan létrehozott munkahelyre eső támogatási összeg) - 6 pont (A támogatást igénylő nyilatkozata)
 • Térségi szempontok érvényesítése. A fejlesztés megvalósításának helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján - 8 pont
 • A fejlesztés megvalósítási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján - 6 pont
 • A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program által érintett településen található („Mura Program”, „Ős-Dráva Program”) - 8 pont
 • A fejlesztés világörökségi területen valósul meg - 8 pont
 • Üzleti terv minősége - 55 pont

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatóak, azon kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot,

továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot.

agrotrend.hu / Balázsik Zsófia

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.