FÓKUSZBAN

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus ...

A monília miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet

A monília miatt az idén is fel kell venni a permetezőgépet

Elsőként a virágzó kajszira figyeljünk. De ugyanígy fertőzi ...

Algafix®, a magyar biostimulátor

Algafix®, a magyar biostimulátor

A biostimulátorok használata egyre jobban terjed világszerte. ...

Agrárpénzek

2017. november 13., hétfő • 10:13

Mit kell tenni, ha változás történik a támogatás folyósítása előtt?

Abban az esetben, ha a kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt adataiban változás történik, a változást, a tudomására jutásától számított 8 napon belül köteles bejelenteni az irányító hatóságnak.

I. A kifizetési igénylés benyújtásától független, önálló változás bejelentést kell tenni:

 • építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása; a tárolási helyként értelmezhető megvalósítási hely változása az önálló, építéssel nem járó eszköz- és gép beszerzése esetén; és a megvalósítási hely változása nem beruházási projektek esetében, legkésőbb, az építéssel érintett költségeket tartalmazó első kifizetési igénylést megelőzően

 • életvitelszerű tartózkodási hely, illetve székhely címének változása a VP2-6.3.1-16 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedés esetében,

 • a projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása esetében, a jelen tájékoztató II. fejezetében foglaltak kivételével,

 • a pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változásakor,

 • a rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása esetében legkésőbb, az esemény megtartása előtt 30 nappal meg kell tenni a bejelentést

II. A kifizetési igénylés benyújtásakor, nem önálló változás bejelentést kell tenni:

 • a módosított Építési Norma Gyűjteményes (ÉNGY) tétel esetében,

 • a módosított, árajánlattal alátámasztott építési árajánlatos tétel esetében,

 • a módosított árajánlatos tétel esetében, amennyiben az árajánlattal alátámasztott új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb,

 • az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása esetében, ugyancsak árajánlattal alátámasztva.

Minden változást indokolni kell és a változások dokumentációval történő alátámasztása is kötelező.

Nem szükséges bejelenteni:

a projekt költségvetésének azon változásait, amelyek a projekt megvalósítása során bekövetkezett árváltozásból adódnak.

A változások bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges: www.mvh.allamkincstar.gov.hu, Elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, Változás bejelentés (VP) menüpont (okirat vonalkódjára hivatkozva) „Változás bejelentés információk” adatblokkban - itt rögzíthetjük az információkat.

A Szechenyi2020 weboldalon, a Vidékfejlesztési Program pályázati dokumentációi között megtalálható „Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához” anyag alkalmazandó.

Amennyiben elmulasztjuk a bejelentési kötelezettséget:

 • Önálló változás bejelentés elmulasztása: ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, vagy az egyszeri elszámoló kezdeményezi, a támogatás kifizetésére rendelkezésre álló határidőt felfüggesztik, mivel a módosítással érintett kifizetési igénylés elbírálása, valamint a támogatás folyósítása a változásra vonatkozó döntés birtokában történhet meg.

 • Amennyiben a kedvezményezett, a változással érintett tételre a támogatás kifizetését kezdeményezte, de a változás nem hagyható jóvá (ennek következtében az igényelt támogatás több mint 10%-kal haladja meg a jóváhagyott folyósítható támogatás összegét) a Magyar Államkincstár szankciót alkalmaz, és a különbözetnek megfelelő összeggel csökkenti a folyósítható támogatás összegét.

 • Abban az esetben, ha bármilyen (bejelentést igénylő, bejelentése nem igénylő) eltérést a kedvezményezett nem jelez a kifizetési igénylés benyújtásakor és ennek észlelése megtörténik, az szabálytalanságkezelési eljárást vonhat maga után.

(Jelen tájékoztató nem terjed ki a terület- és állatlétszám alapú támogatásokra.)

agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda