FÓKUSZBAN

A megfelelően tervezett és végrehajtott permetezéssel elkerülhető a méhek károsítása

A megfelelően tervezett és végrehajtott permetezéssel elkerülhető a méhek károsítása

A szabályos, előírás szerinti növényvédő szer felhasználás biztonságos ...

Profi nyereményjáték: gazdára talált a Jinma 164Y kistraktor!

Profi nyereményjáték: gazdára talált a Jinma 164Y kistraktor!

A kistraktor a szüretelőkocsi vontatásában, sorközkaszálásban ...

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus ...

Agrárpénzek

2017. július 16., vasárnap • 09:47

Módosult az erdei ökoszisztéma fejlesztéséről szóló pályázat

2017. július 10-én módosult Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése című, VP4-8.5.2-17 kódszámú pályázat finanszírozási információkat tartalmazó 5. pontjának szövegezése. Pontosításra kerültek, hogy melyik felmerülő költséget milyen arányban számolhatják el a pályázat nyertesei.

A módosításokat, az eredeti szövegkörnyezetben vastagon kiemelve az alábbiakban olvashatják:

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége: Jelen felhívás keretében az igényelhető támogatás elszámolható összege

5.5. Az elszámolható költségek köre:

- b) a 3.1.1.2 fejezet B) pontja szerinti erdei kirándulóhelyek keretében kilátó létesítése esetén kilátóhoz kapcsolódó beruházási költség az összköltség maximum 30%-a lehet,

- c) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például tervezési és hatósági eljárási díjak (beleértve: közjóléti létesítési engedélyezési terv, közjóléti kivitelei terv is), közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek,

- e) a fejlesztéshez szükséges földterület vásárlás az elszámolható költség legfeljebb 2 %-a

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

- Általános költségek összesen: 5% Általános költségek (rezsi)

- Kapcsolódó infrastruktúra költségek (kommunális közmű vagy azzal egyenértékű egyedi megoldás, parkoló kialakítás vagy bővítés) 15%

- Kilátóhoz kapcsolódó beruházási költség 30%

A változások jegyzéke továbbá a pályázati felhívás és a segédletei letölthetők innen.

 agrotrend.hu / NAK

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda