2019.02.19., kedd , Aladár,Álmos

Agrárpénzek

2018. augusztus 07. kedd • 13:33

Ön tudja mi a különbség a termelői bejelentés és a vis maior között?

Fontos információk a természeti károkkal tett bejelentések kapcsán.

Az elmúlt időszakban országszerte fordultak elő kedvezőtlen időjárási jelenségek, úgymint aszály, vihar és felhőszakadás. A károk adott esetben megalapozhatnak kárenyhítő juttatási igényt, de alkalmasak lehetnek bizonyos támogatási jogcímek egyes feltételeinek (pl. termeléshez kötött fehérjenövény támogatás minimális hozamra vonatkozó előírása) nem teljesítése utáni jogkövetkezmények alóli mentesítésre (vis maior) - olvasható az Agrárminisztérium (AM) oldalán.


illusztráció: Pixabay

Az AM felhvást tett közzé, amelyben fel szeretnék hívni a termelők figyelmét az agrárkár-enyhítési rendszerben tett termelői kárbejelentésekkel, valamint az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódóan tett vis maior bejelentésekkel kapcsolatos eljárások közötti különbségre.

A termelői kárbejelentések célja a növények hozamcsökkenéséből fakadó károk kompenzálása kárenyhítő juttatás formájában.

Míg utóbbinál a vis maior eljárás során az a cél, hogy a termelő a vis maior helyzetre tekintettel mentesüljön egy adott támogatási jogcím tekintetében meghatározott bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól.

A kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatti károkat jelenthetik a termelők, míg a vis maior bejelentés nem csak a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatt történhet, hanem egyéb okokból, mint például a növény- vagy állatállományt érintő fertőző megbetegedések,

az ügyfél munkaképtelensége, földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben a kárbejelentéseket elektronikus úton kell megtenni a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) felületen keresztül, amelyben a falugazdászok is segítséget nyújtanak.

Főszabályként a károsodás észlelésétől számított 15 napon belül kell megtenni a kárbejelentést.

A bejelentett káreseményeket a területileg illetékes, megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi és határozatban igazolja. 

Aszálykár bejelentés legkésőbb szeptember 30-ig tehető.

A vis maior esemény megállapítása iránti eljárást a termelő bármely agrártámogatási jogcím vonatkozásában szintén elektronikus úton, a Kincstár honlapján, ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti a Kincstárnál annak érdekében, hogy a termelő a vis maior helyzetre tekintettel mentesüljön egy adott támogatási jogcím tekintetében meghatározott bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól.

Szükséges megjegyezni, hogyha a termelő él a kárbejelentés lehetőségével, de vis maior bejelentést nem tesz, akkor az esetében a minimális hozamra vonatkozó követelmények teljesítése alól nem lehet felmenteni, vagyis az önálló vis maior bejelentést is meg kell tenni!

Az elfogadott kárbejelentés bár hozzájárulhat a vis maior bejelentés elfogadásához, ugyanakkor az nem helyettesíti a vis maior bejelentést. A vis maior bejelentés a vis maior esemény, így például aszály bekövetkezésétől számított 21 napon belül, azonban ha a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, akkor – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig,

de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg.

Abban az esetben, ha a termelő elmulasztotta a vis maior bejelentését megtenni, a közvetlen támogatások támogatási feltételeinek nem teljesítése esetén a lehetséges szankció elkerülése érdekében van arra mód, hogy a kérelmét teljes egészében vagy részlegesen bármikor visszavonja feltéve, ha még nem kapott ellenőrzésről, esetleges meg nem felelésről szóló tájékoztatást vagy határozatot.

agrotrend.hu / AM

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Fókuszban
Kell egyáltalán a világnak a magyar áru?

Kell egyáltalán a világnak a magyar áru?

Melyek a hazai gyümölcstermesztés nagy kihívásai

Randiapp teheneknek - így még nem találtak párra az állatok

Randiapp teheneknek - így még nem találtak párra az állatok

Az Egyesült Királyságban már nem csak az embereknek van társkereső ...

Egy ismert gép új köntösben: itt az új Hardi NAVIGATOR classic

Egy ismert gép új köntösben: itt az új Hardi NAVIGATOR classic

Európa több országában, így Magyarországon is a

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.