2021.10.20., szerda , Vendel

Agrárpénzek

2021. október 11. hétfő • 09:07

Ősz végétől beadhatóak az új agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási pályázatok

Az Agrárminisztérium a "Megújuló vidék, megújuló agrárium" programjának második ütemében több kulcsfontosságú pályázatot hirdet meg kiemelkedő keretösszeggel, annak köszönhetően is, hogy a Magyar Kormány a korábbi uniós forrásokhoz képest jelentősen megemelt, 80 %-os társfinanszírozást biztosít. Kiemelt cél a vidék gazdaság- és versenyképesség növelésén túl a környezetkímélő és fenntartható gazdálkodási formák támogatása.

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) és ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, fenntartás (ÖKO) intézkedések a Vidékfejlesztési Program legfajsúlyosabb és legnépszerűbb támogatásai közé tartoznak: ezen intézkedéseknek köszönhetően eddig közel 900 ezer hektáron valósult meg környezettudatos gazdálkodás (kb 2/3-1/3 arányban). Az országosan több tízezer gazdálkodót érintő új kiírások keretösszege 400 milliárd forint: AKG-ra 360 milliárd, ÖKO-ra 40 miliárd forint jut a következő 3 éves kötelezettségvállalással érintett időszakban, ami meghaladja az előző tíz év forrásainak ezen keretösszegét is! Az AKG/ÖKO felhívásoknál a gazdálkodók a környezet állapotának megőrzése és javítása, a környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem céljainak elérése érdekében pályázhatnak önkéntes alapon, normatív, terület alapon járó, vissza nem térítendő támogatásokra.

További célkitűzés, hogy minél több gazdálkodó élhessen a támogatási lehetőséggel és jelentősen növekedjen a programokba bevont eddigi területek aránya. Az előírások korábbi rendszere megmaradt, viszont a  mostani felhívások több újdonságot is tartalmaznak: aktualizálták az egységköltségek mértékét, ennek köszönhetően megemelkedtek a kötelező és választható tevékenységek támogatási összegei minden tematikus előíráscsoportnál. Fontos szempont, hogy a támogatási időszak minden napjára kell, hogy rendelkezzen a gazdálkodó jogszerű földhasználattal.

Fotó: wikimedia

Az AKG-ban 16 tematikus előíráscsoportból lehet választani, attól függően, hogy milyen besorolású földhasználattal rendelkezik a pályázó. A horizontális vagy zonális besorolás csoportjai megkereshetőek a MEPAR böngészőben. A tematikus előíráscsoportokon belül vannak kötelezően megvalósítandó és választható előírások. Ilyenek például: a tápanyag gazdálkodási terv készítése talajtani szakértő bevonásával, középmély lazítás, zöldtrágyázás, vetésszerkezeti és állatvédelmi vállalások. Minden egyes plusz vállaláshoz támogatási összegek és pontok tartoznak. További többlet pont kapható a minél nagyobb, célprogramba bevont területért, a nitrátérzékeny területek vagy NATURA 2000-es területekért, jogosult névjegyzéki szaktanácsadó alkalmazásáért, illetve állatállomány meglétéért.

Az ÖKO pályázatnál a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodást kell folytatni, az átállás alatt lévő és átállt területek esetében is. Kötelező bejelentkezni tehát az tanúsító-, ellenőrző szervezetek valamelyikéhez (Pl. Biokontroll Hungária). A támogatási kérelem benyújtásánál többletpont kapható, ha a pályázó szerepelt már az ÖKO programban, ha alkalmaz névjegyzéki szaktanácsadót, illetve ha a programba minél több a bevinni kívánt területe.

Mindkét célprogram alapvető előírása a pontos adminisztráció és jelentési kötelezettségeknek való megfelelés, melynek kiemelt feladata közé tartozik a gazdálkodási napló szakszerű vezetése és leadása. Fontos megjegyezni, hogy a pályázatok alapvető feltétele a jogszerű földhasználathoz igazított földmérés. Aki már részt vett a programokban és nem változott a területe, annak a földmérési dokumentumait elfogadja az Irányító Hatóság, viszont az új területek vonatkozásában ez elkerülhetetlen. A gazdálkodói kiszámíthatóság növelése érdekében a támogatási kérelmek bírálatául szolgáló szempontrendszer és csatolandó dokumentumok listája valamelyest egyszerűsödött, a teljes pályázati felhívások a Széchenyi 2020 pályázati felületén elérhetőek. A 3 éves támogatási időszak (2022-2024) pályázatainak benyújtási határideje október 25-november 25. közé esik, és minden mezőgazdasági termelő számára elérhető.

A pályázni kívánó termelőknek határozottan azt javaslom, hogy érdemes a lehető leghamarabb elkezdeni a támogatási kérelem beadásához szükséges ügyintézést, mert már országosan és Kalocsa környékén is kiemelkedő a részt venni szándékozó szereplők aránya. A könnyebb eligazodás érdekében érdemes kérni az agrárkamarai szaktanácsadók és a falugazdász hálózat segítségét, valamint a Nemzeti Agrárkamara (NAK) tájékoztató kiadványokkal is segíti a termelőket.

Szigeti Tamás

agrárkamarai szaktanácsadó 

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.