2021.05.14., péntek , Bonifác

Agrárpénzek

2021. március 11. csütörtök • 07:39

Repcepiaci kilátások

A 2020 őszén indult árrally, amely a szántóföldi növények piacain elindult, a repce esetében egy tartós emelkedő ártrendre erősített rá. A repcénél azonban az ennek hátterében zajló folyamatok összetettebbek, mint a többi agrártömegcikk esetében. Itt is érvényesültek azok a felhalmozási törekvések, amelyek a többi tőzsdei árunövénynél, de az Erste előrejelzések megalapozása érdekében számba kell venni a repce sajátos termelési és piaci folyamatait.

Az AKI adatai szerint, a repcemag felvásárlási átlagára 2021 februárjában 151 ezer forint volt tonnánként, ami 17 százalékkal magasabb, mint volt egy évvel korábban. A nyolcadik héten 153,7 Ft/t termelői repceárat mértek. Ahogy a legtöbb hazai agrárterméknél, a repcénél is nagy befolyással vannak az árakra a nemzetközi tendenciák.

Forrás: AKI

A magyar mezőgazdaság számára a repce, a többi olajos növénnyel együtt, egyre nagyobb jelentőségű. A napraforgó, a szója és a repce ugyanis ugyanúgy egymillió hektár körüli területen kerül a földbe Magyarországon, mint a kukorica és a búza. Tekintve igen merev szántóföldi termelési szerkezetünket, e termények versenyképessége – még a gáláns támogatási szintek mellett is – döntő nem csak üzemi, hanem makrogazdaságunk szintjén is. Az olajos növények önköltsége magasabb, ráadásul érzékenyebbek a környezetre, a technológiára, és még a piaci kockázatuk is nagyobb, mint a másik két nagy kultúráé. Ezzel a vetésterülettel nagyjából el is érték a vetésforgóban elérhető maximumukat, ezért inkább a vetés szerkezetében tapasztalhatunk majd változást.

Világpiac

Az olajosok piacain jellemzően a szója az iránymutató. Mellette a pálmaolaj piaca is komoly hatással van rá. A 2020/21-es gazdasági évben a világ olajosmag termelése – főként a szója-terméskiesése miatt – mintegy 595 millió tonnára várható, de elmarad a felhasználása emelkedésétől.A világpiaci trendek visszatekintve egyértelműek. Olyannyira, hogy akár éves, akár havi bontásban nézzük a magok és olajok árait, minden felfelé halad.

Forrás: USDA

A repce világpiaci árán nem csak fenti olajosmag piaci összefüggések, hanem a kőolaj árának emelkedése is látszik. Mint jelentős üzemanyag alapanyag, a repce ezt a piacot is követi. Mivel pedig a világ repcekészletei szűkösek és csökkennek, az árak magasan maradhatnak az előttünk álló hónapokban is.

Forrás: IGC

Ha a világ repcemérlegére nézünk, nem igazán látunk nagy mozgásokat. A felszín alatt azonban, jelentős ingadozásokkal találkozunk. A 70 millió tonna körüli éves termelés a 2020/21-es gazdasági évben várhatóan alig fog változni. Ez leginkább Kínának köszönhető, aki Kanada és az EU után a harmadik legnagyobb repcetermelő a világon. Ezzel együtt is alatta lesz azonban a termés a 2017/18-as és 2018/19-es szintjének. A globális termés több mint negyede Kanadában, másik mintegy 24-25 százaléka az EU-ban kerül betakarításra. A kanadai készletek vártnál alacsonyabb szintje, amit a napokban jelentettek be, újabb lendületet adott az árak emelkedésének.

Az import oldalán azonban az EU a legnagyobb, hiszen hamarosan eléri a 40 százalékos arányt. Mindehhez azonban hozzáteszem, hogy ahány piaci szervezet, annyi féle mérleggel lehet a repcepiacon találkozni. Van, aki kisebb terméscsökkenésre számít, de abban mindannyian egyetértenek, hogy a készletek szűkösek és csökkennek.

Globális repcemérleg, millió tonna

Forrás: USDA

Az EU-ban a repce a meghatározó olajosmag, azonban kínálata folyamatosan csökken. A repceterület jelentős csökkenésének oka a neonikotinoidok tilalma. A tilalom miatt a repce termesztése nehezebb és költségesebb. A piacon elérhető többi rovarirtó szer nem olyan hatásos. A magasabb költségek és az alacsonyabb hozamok miatt a repce kevésbé versenyképes más növényekhez képest. Mivel hiányzik a megfelelő alternatív növény a vetésforgóban, az európai gazdák - a gyengébb gazdasági eredmények ellenére is - folytatják a repcetermelést, bár alacsonyabb szinten.

Az Európai Unióban 2019/20-ban és 2020/21-ben egyaránt csökken a repce vetésterülete. A fentebb már említett kiábrándulás tehát az egész kontinensre jellemző. Ez együtt jár az import emelkedésével. Ebben pedig Ukrajna a legnagyobb partner. Repcemag termelésük 90 százaléka kerül exportra, ennek mintegy 90 százaléka landol a közösség piacán. Gyakorlatilag erre a piacra termelik ezt az olajos növényt. Évente 3 millió tonna repcemagot exportálnak. Az ukrajnai repceterület évről-évre növekszik, jelenleg közel 1,3 millió hektár. De van itt egy kis bibi! Az EU vegyszertilalmai miatt az ukrán repce jelentős része kitiltásra kerülhet az EU piacáról. Ukrajna ugyanis nem csak, hogy nagy tételben használja az EU-ban tiltott szereket, hanem még ezek mérésére alkalmas laborokkal sem rendelkezik. Saját becsléseik szerint az exporttételek 40 százaléka lehet érintett, 1,0-1,5 millió tonna.

Ukrajna repcemérlege, ezer tonna

Forrás: USDA

A repcepiacon a biodízel termelés a meghatározó piac, az élelmiszer és egyéb ipari igény kevésbé befolyásolja a keresletet. A biodízel termelés – az EU szerint – nem fog növekedni ebben az időszakban, marad a 11 millió tonnás szinten. A felhasználás oldalán sem várnak növekedést, a biodízel import pedig egyenesen vissza fog esni (évente 1,6 százalékkal).

Az EU egyébként olajosmag előrejelzéseiben is meglehetősen pesszimista. 2030-ig az önellátási szint mindössze egy százalékkal fog emelkedni évente, és alig éri el a kétharmados szintet. A növekedést viszont a termelés és nem az import bővülése fogja fedezni. (A számok repcével, napraforgóval, szójával és földimogyoróval számolnak a termelés oldalán.)

A növényi olajok piacán is csak kétharmados az EU önellátása, de ennek 70 százalékra emelkedését várja az EU 2030-ig. Az EU repcekészletei a folyó szezonban is alacsonyak maradnak.

Világpiaci árelőrejelzéssel csak a szójára és repcére vonatkozólag rendelkezünk. E termények árai jellemzően együtt mozognak. Az EU szerint a szója és a repce ára a 2018-as mélypont után idén kissé erősödik, majd egy kisebb hullámvölgy után középtávon lassú, de tartós emelkedésben marad.

Forrás: EU

Hazai trendek

Hasonlóan az EU többi termelőjéhez, a hazai repcetermelők elbizonytalanodása idén sem ér véget. Bár a termőterület nőtt a 2019-es vetési időszakban, az alacsony termésátlagoknak köszönhetően a tavalyi termés 762 ezer tonnára esett. 2020 őszén 293 ezer hektáron került repcemag a földbe, ami némileg elmarad az előző évitől. A kérdőjeleket a szárnyaló árak csak erősítették. Ez hosszabb távon is jellemző lesz. Az Erste Agrár Kompetencia Központ legfeljebb a terület stagnálására, inkább lassú zsugorodására számítunk az előttünk álló években.

Forrás: KSH, NAIK, AKI

Az Erste Agrár Kompetencia Központ előrejelzései:

  • A repce árára legnagyobb befolyással – saját keresleti-kínálati viszonyai mellett – a szója, a pálmaolaj és a kőolaj ára van. Lesznek korrekciós időszakok, de mivel a készletek tartósan alacsonyak, a jelenlegi emelkedő ártrend – a szokásos ingadozásokkal - az egész évre jellemző lesz.

  • Előrejelzésünk szerint, az előttünk álló években csökkenni fog a repcetermelők száma Magyarországon. Ez meg fog látszani a területen és a termésen is, de az átlagtermésre pozitívan fog hatni. Az árakban nem várunk jelentős visszaesést középtávon sem. Akik tehát megfelelő adottságokkal bírnak ezen igen igényes növény hatékony termelésében, meg fogják találni a számításukat. Ezen adottságok helyes felmérése, meghatározása azonban minden termelő egyéni feladata, felelőssége. A támogatási rendszer nyilván továbbra is el fogja mosni a valódi határokat ebben a vonatkozásban is; de az okos gazda már függetleníti magát a támogatási rendszertől, nélküle is meg kellene már állni a lábunkon. Legyen az csak hab a tortán.

  • A növényi olajok iránti élelmezési célú igény tartósan fog emelkedni az előttünk álló években is. A növekvő, javuló fizetőképességű népesség, a városiasodás és az élelmiszerpiacok fejlődése mind-mind ebbe az irányba mutat. Ugyanezen okok miatt az állattenyésztés fehérjeigénye is bővül. A harmadik erős piaci felhasználási irány, a biodízel szektor is tovább fog növekedni, de ennek üteme lassulni fog a következő években.

 

Fórián Zoltán

vezető agrárszakértő

Erste Agrár Kompetencia Központ

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.