2022.06.27., hétfő , László

Agrárpiac

2015. október 12. hétfő • 17:40

Fazekas Sándor véleménye az állami területek eladásáról

A föld a magyar gazdák tulajdonában van a legjobb helyen: a magyar állam nem műveli a földjeit. Művelteti. A gazdák azonban szeretnének minél több területet vásárolni, minél több saját területet birtokolni és használatba venni. Ez irányú igényeiket a MAGOSZ és a Nemzeti Agrár Kamara fogalmazta meg.

Tehát van egy olyan igény a gazdák részéről, hogy földjeik kiegészítése révén nagyobb területen tudjanak termelni. És ez találkozik azzal a kormányzati szándékkal, hogy a föld azé legyen, aki megműveli. Éles politikai vita bontakozott ki ezzel kapcsolatban. Mi valljuk, hogy a helyben lakó magyar földműveseknek kell tulajdonolni a földet. Aki ezt ellenzi - különösen a balliberális ellenzék - igazából a külföldiek kezére akarja játszani e területeket. Hiszen vagy a magyar gazdák kezén van a föld, vagy a tőkeerős külföldiek markában. Romániában óriás cégek, nemzetközi vállalkozások hatalmas területeket szereztek meg. Gépesítenek, így aztán nem adnak megélhetést a falvakban élőknek, és ezért a drámai vidéki elvándorlás már megkezdődött.

A balliberális pártok újra idegen példákat követnek és idegen érdekekért szállnak síkra. A gyurcsányista Demokratikus Koalíció Európai Magyarországot! című programjában szerepel, hogy olyan új szabályozásra van szükség, amely megengedi, hogy a gazdasági társaságok, nagyüzemek is földet vásároljanak. Márpedig hogyha egy részvénytársaság földet vesz, utána a tulajdonosai a céget el tudják adni külföldieknek, és így a föld idegenek kezére kerülhet. Az ellenzék egy része kifejezetten azt akarja, hogy a cégek spekulációs céllal, illetve tőkebefektetési céllal jelenjenek meg a földvásárlásoknál. A magyarországi ellenzék azt a földtörvényt bírálja idehaza és Brüsszelben egyaránt, amely rögzíti: csak és kizárólag magyar földműves vásárolhat földet hazánkban!

A nemzeti kabinet folytatja a magyar gazdák érdekeiért vívott küzdelmet. Ezért hamarosan indul az a program, amelynek a keretében nyilvános árveréseken, tiszta, átlátható viszonyok között lehet földet vásárolni. Helyben lakó gazdák tudnak licitálni, s a piaci ár plusz tíz százalékról indul az árverés. Arra számítunk, hogy az elkövetkező néhány hónapban mintegy ötvenezer ingatlan értékesítése történik meg. Ezek egyébként legnagyobb részt kisebb, tíz hektár alatti területek, mintegy 41 ezer ebbe a kategóriába tartozik. Úgy véljük, hogy a földet ténylegesen megművelő embereknek segítséget jelent, hogyha néhány hektárral ki tudják egészíteni a gazdaságukat, vagy bővíteni tudják azt. A nemzeti kormány ezzel a magyar érdekeket tartja szem előtt.

(FM Sajtóiroda)

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.