2020.08.09., vasárnap , Em?d

Agrárpiac

2018. június 27. szerda • 07:54

Új elemek a cukorágazat szabályozására vonatkozó rendeletben

Megjelent az agrárminiszter 2/2018. (VI. 22.) AM rendelete a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről. A rendelet rögzíti a cukorgyártó - és az izoglükóz-gyártó vállalkozás, a megtermelt cukor és izoglükóz fogalmait, valamint a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségeit.

A cukorgyártó vállalkozás kötelezettségei:
- Minden hónap 15. napjáig az  Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) központi elektronikus rendszerén keresztül bejelenti az  előző hónapra vonatkozóan a  mennyiséggel súlyozott átlagos eladási árat a  kereskedelmi bizonylatok alapján, a  folyó hónapra vonatkozóan a  szerződések vagy más ügyletek keretében előre jelzett, mennyiséggel súlyozott átlagos eladási árat, az  előző gazdasági évben felvásárolt cukorrépa mennyiséggel súlyozott átlagárát egy tonna cukorrépára vetítve valamint az előző gazdasági évben felvásárolt cukorrépa teljes mennyiségét.
- Minden év május hónap 15. napjáig a Miniszter által vezetett minisztériumnak elektronikus úton megküldi az általa szerződött cukorrépa termőterület nagyságára vonatkozó adatot a  folyó gazdasági év vonatkozásában valamint az  általa szerződött cukorrépa termőterület becsült nagyságára vonatkozó adatot a következő gazdasági év vonatkozásában. 
- Minden hónap 15. napjáig a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a tulajdonában lévő és általa előző hónap utolsó napján tárolt cukor mennyiségére vonatkozó adatot tonnában kifejezve, a tárolás helye szerinti bontásban.

Az izoglükóz-gyártó vállalkozás kötelezettségei:
- Minden hónap 10. napjáig a  Kincstár által erre a  célra létrehozott elektronikus felületen megküldi az  általa az  előző hónap folyamán értékesített és leszállított saját termelésű izoglükóz mennyiségére vonatkozó adatot.
- Minden év november 15. napjáig a  Kincstár által erre a  célra létrehozott elektronikus felületen megküldi az  általa tárgyév szeptember 30. napján tárolt, általa megtermelt izoglükóz mennyiségére vonatkozó adatot.

A cukorgyártó és izoglükóz-gyártó vállalkozásoknak a  2017/2018. gazdasági év vonatkozásában be nem nyújtott adatokat 2018. július 31-ig pótlólag kell benyújtaniuk.

A magántárolás időpontjáról, helyéről, a tárolandó termékről és annak mennyiségéről az egyes tételek betárolását és a kitárolást megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt tájékoztatni. A mostani rendelet megjelenésével hatályát veszti a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet.

Ez a jogszabály a kihirdetést (2018. június 22.) követő nyolcadik napon lép hatályba.

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.