2023.05.30., kedd , Janka, Zsanett

Élelmiszergazdaság

2023. május 17. szerda • 11:10

A baromfiipar technológiai forradalma

A Baromfi Termék Tanács és a Baromfi Ágazat májusban 12-én újra megrendezte a hagyományos Baromfi Világnapot, amelyre ismét megtisztelő felkérést kaptam: beszéljek a baromfiipar technológiai forradalmáról, az ágazat és benne a cégek jövőjét alapvetően meghatározó kihívásokról, átalakulásról. A témakör igen összetett, így inkább csak a fejlődést „provokáló” kihívásokról, irányokról és trendekről, és lehetséges megoldásokról szándékoztam beszélni, felhívva a hallgatóság figyelmét a lehetséges megoldásokra, azok alkalmazási lehetőségeire, mindenki rábízva a fontossági sorrend felállítását, saját cégstratégiája és fejlesztési elképzelései, lehetőségei mentén

Kihívások és hajtóerő a világ baromfiiparában

A világ állatitermék előállítása, követve a demográfiai trendeket, igényt és vásárlóerőt rendkívül dinamikusan növekszik. Ma  a baromfihús az első, míg a tojás a harmadik számú állati fehérjeforrás az emberiség élelmiszerellátásában.

Az évi 4,5%-os átlagos növekedés kellő hajtóerőt jelent a hústermelés fejlesztéséhez, amelyen belül a baromfiipar fejlődése továbbra is átlag feletti lesz.  

 

A meglévő hajtóerő mellett sem könnyű megválaszolni a „hogyan tovább” kérdését, amelyet minden cégnek fel kell tennie magának, még mielőtt a piac „eldöntené a feje felett”. A bölcs válaszhoz tisztában kell lenni az ágazatot érő kihívásokkal, hatásokkal, amelyek meghatározzák az ágazat mozgásterét és fejlődési, fejlesztési irányait, eszköztárát is. Ezek közül kiemelhető néhány kihívás, piacbefolyásoló tényező:

 • a demográfiai változások, a kereslet növekedése (az elvi kereslet nem egyenlő a fizetőképes kereslettel), de térségi eltérésekkel;
 • a hústermelés 46%-kal nőtt az elmúlt két évtizedben és ez a trend folytatódik;
 • az élelmiszerpazarlás és az éhezés növekedése (+1690 millió ember) párhozamosan fordul elő;
 • az elhízás az emberiség 1/3-át érinti már;
 • az állattenyésztő telepek száma 11%-kal nőtt húsz év alatt;
 • a mezőgazdasági földterületek tovább csökkennek (-2%);
 • az elmúlt évek gazdasági környezete, ennek hatásai bizonytalanabbá tették a termelési és értékesítési lehetőségeket;
 • az orosz-ukrán háború sokirányú hatása (emberi, politikai, gazdasági, migrációs);
 • az ellátási lánc problémák (energetikai, logisztikai, volatilitás);
 • a magas inputárak (alapanyag, energia, szállítás), a felelős beszerzés elvárása;
 • a fogyasztó elvárások növekedése, az ehhez igazodó szabályozás;
 • a környezeti faktorok változása (klímaváltozás, vízhasználat, talajgazdálkodás, műtrágya és vegyszer használat, fenntartható termelés);
 • a munkaerő, pláne a képzett hiánya;
 • biosecurity kihívások, járványos betegségek;
 • antibiotikum-mentes állatitermék előállítás igénye;
 • állatvédelem, állatjólét szigorodása, időnként értelmetlen civil nyomás.

Mindezek mellett, vagy pont ezek „kivédésére” az elmúlt néhány évben felgyorsult a technológiai fejlesztés, a 4.0 ipari forradalom eszközeinek, megoldásainak az alkalmazása. A baromfiipar is egyre inkább az innováció, a high-tech megoldások alkalmazásának az irányába mozdult el, nagymértékű fejlesztések kényszere mellett.

A növekvő baromfiipari teljesítmény érdekében, az évi 60 milliárd brojler hizlalását 2030-ig 11%-kal kellene növelni (ez 5.000 új, intenzív brojlertelep építését feltételezi), míg az évi 4,5 milliárd tojótyúk tartását 5,7 milliárdra növelve (+27%) tudnánk az igényeket kielégíteni. Ugyanakkor a mennyiségi növekedés mellett szükségesek a korszerű, koncentrált és a komplex feltételeket integráltan garantálni tudó baromfiipari fejlesztések, amelyek megfelelnek a fogyasztói, környezeti, valamint a baromfi elvárásainak és a termelési hatékonyság feltételeinek is.

A termelés hatékonysága csak a termelési output maximalizálásával, az input források hatékony felhasználása mellett érhető el, kiváltva hiányzó humán erőforrásokat, az állatjóléti feltételek teljesítése mellett (ez a baromfi maximális teljesítményét jelenti, a károsításuk nélkül).

 

A baromfiipar az elmúlt évtizedekben szédületes fejlődésen ment keresztül, mind az előállított baromfihús, tojás előállításában, mind fajlagos teljesítményében. A korábbi dinamikus, elsősorban mennyiségi fejlődést a technikai, technológiai forradalom eredményeinek az alkalmazása váltja fel, ami a következő néhány évre hatványozottan igaz. Kialakult a fejlesztés kényszere!

 

A modern beruházások és a hatékony nagyságú kapacitások kihasználtsága nélkül nincs versenyképes termelés és beruházás megtérülés (ROI). Ugyanakkor a fenntarthatóság kényszere érvényesül, a kiválasztott technológiai és menedzsment megoldásoknak maradéktalanul meg kell felelnie a fenntarthatósági elvárásoknak, előírásoknak (ESG-megfelelőség). Mindezt tetézi a commodity termelés kényszere, azaz csak koncentrált befektetéssel és termeléssel lehet hatékonyan, versenyképes áron és a minőségi garanciákat biztosítva termelni.

A baromfiipar fejlődését, irányait a fogyasztók elvárásai nagymértékben befolyásolják. A 21. század új társadalmi „játékosa” a procumer (a producer és consumer együttesen, azaz a termelő és fogyasztó), aki meghatározza az irányt.

 

 Az ESG-megfelelőség ma még nem „bevett vállalati kategória”, de a nagy cégek, különösen a tőzsdén megjelenők felé egyértelmű elvárás, így nem csak a pénzügyi eredményességről, de minden, a cég tevékenységét, működését érintő egyéb folyamatokról, eredményekről (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok) is számot kell adni az éves jelentésekben.

 

A fenntartható fejlődés csak a nagyszámú, bonyolult és komplex elemeket tartalmazó baromfiipari struktúrában képzelhető el. Ennek tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyek meghatározzák az eredményes termelés alapjait.

A tudás, mint hajtóerő még a korábbiaknál is jobban felértékelődik, ezért a szakmai HR fogja eldönteni ma fejlődéslehetőségét és annak hatékonyságát.

 

A fenntartható mezőgazdasági és élelmiszertermelési gyakorlat során a minden elemében optimális egyensúlyt megtaláló megoldásokat kell alkalmazni, használni, amelyekkel garantálható a nagyszámú elem megtartása, még a közgazdasági kényszer nyomása mellett is.

 

Az már most látszik, hogy a következő két évtized, még a korábbi tempót is meghaladó technológiai, technikai fejlesztési kényszert fog hozni! Bár ennek minden eleme pontosan nem határozható még meg, az tisztán körvonalazódik, hogy a takarmány alapanyag előállítás, gyártás, az élőállat termelés és a feldolgozás, továbbfeldolgozás területén is teret nyernek a hiányzó munkaerőt kiváltó, high-tech megoldások, technológiák.

 

Ennek a technológiai forradalomnak már sok eszközét, ha nem is rendszerré összekapcsolva, de már ma is sokan használják. Sok cégnél látható robot, automatizált működés, de a „futurisztikus”, ember nélküli” technológia még csak most kopogtat be. Ugyanakkor várható, hogy a technológiák, alkalmazások komplex rendszere fog valódi áttörést hozni az iparágban

 

Bár még messzinek tűnhet, de már sejteni lehet a következő technológiai korszak beindulását is, ami az élelmiszertermelésben a makro és mikroorganizmusok további háziasításával fog járni, ami akár a hagyományos takarmányozás, élőállattermelés, feldolgozás „kiszorításával is járhat”. Ennek már „virágzó” példája a vega hús vagy a laborhús is.

 

A baromfiipar technikai, technológiai megújulását nagyszámú terület tevékenysége, eredményei  befolyásolják, így ezek felsorolása mentén csak néhány kiemelését engedi meg a cikk terjedelme:

 • mezőgazdasági alapanyagtermelés;
 • növénytermesztés biotechnológia;
 • takarmánygyártás;
 • alternatív takarmány alapanyagok felhasználása,
 • baromfi genetika;
 • baromfistálló technológia;
 • baromfi menedzsment;
 • fenntartható baromfitermelés;
 • keltetés;
 • energiagazdálkodás;
 • baromfi elsődleges és továbbfeldolgozás;
 • baromfitermékek élelmiszerbiztonsága;
 • disztribúció, logisztika;
 • digitalizáció;
 • baromfi egészségügy, bélegészségügy;
 • biosecurity, járványvédelem;
 • baromfi állatjólét,
 • konkurens élelmiszertermékek.

 

Az illusztráló kép is jól mutatja, hogy már a baromfiipar teljes vertikumában alkalmazzuk a modern, high-tech megoldásokat, amelyek közül számos már a magyar baromfiipar cégeiben is látható.

Mindezen kihívások alapján a baromfiágazat minden résztvevőjének el kell döntenie: készen állunk-e az új koncepciók és technológiák befogadására és alkalmazására, vagy felvállaljuk a lemaradást!

A technológiai forradalom, amely a következő 10-20 évben radikálisan változtatja meg a baromfiipart is az innováció új elemire épülve. Mára korábban idegen fogalmakat, eljárásokat, módszereket tanulunk meg, mint:

 • Internet of Things - IoT (hálózatba között intelligens eszközök);
 • Virtual reality (látszólagos valóság);
 • Quantum computing (kvantum számítástechnika);
 • Artificial intelligence – AI (mesterséges értelem);
 • Blockchain (blokklánc, elosztott adatbázisok);
 • Big Data (óriás adatmennyiségek gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a döntésekhez, előre tervezéshez; ma már 30 milliárd adatforrás „önti az adatokat, így az adatok mennyiségére nem lehet panaszunk. Mindent mérünk, gyakran azt is, amire nincs is különösebben szükségünk: becslések szerint az egyre olcsóbb szenzorok által összegyűjtött adatmennyiségnek csupán 1,5 százalékát használjuk fel. A fölösleges adatok pedig sokba kerülnek, a rossz minőségű adatok miatti kár az árbevétel 10 százalékára rúgó költséggel is járhat egy vállalatnak).
 • Smart Data (az ipar 4.0 korában a megoldás az adatok előszűrése, feldolgozásra való előkészítése. A hatalmas adattömegből ki kell válogatni azokat, amelyek valódi hírértékkel rendelkeznek, azaz a mennyiséget minőségre kell váltanunk. A folyamatban az edge computing segít, amely afféle interfészként működik a helyszíni és a globális, jellemzően saját felhőalapú adatfeldolgozás között. Az adatokat intelligens algoritmusok alakítják bigből smarttá, azaz megbízható, valós időben feldolgozható információvá. Ennek az egységnek értelemszerűen a lehető legközelebb kell lennie a „gyártás” helyéhez, létrehozása pedig egy régi vágású szervezetben – a feladatok és a felelősségek kiosztásának tekintetében – változtatásokat is szükségessé tehet.
 • Nanotechnológia;
 • Biotechnológia (a GMO kiváltása NGT technológiával – New Genomic Techniques, az idegen génállomány elkerülésére);
 • Chatbot (interaktív kommunikáció emberi beavatkozás nélkül);
 • Digitális ellátási lánc.

És persze ebben a felsorolásban a megoldási eszközökre, technológiákra nem is lehet kitérni, nagy számuk miatt, mint pl. 3D nyomtatás, önvezető járművek, szenzorok, robotok, cobotok és a baromfiipar területeinek a high-tech gépesítése, eszköztára.

 

Az innováció gyorsulását és fontosságát jól alátámasztják a világ egyik legnagyobb baromfiintegrációjának, az amerikai  Tyson Foods cégnek az innovációs célkitűzései és létesítményei. A high-tech fejlesztések mellett a fenntartható fejlődés célkitűzései a meghatározóak.

 

A technológiai forradalom, a high-tech megoldások, eszközök alkalmazása a baromfiiparon belül a termelési költségek logikai sorrendjében történik, amit a munkaerőhiány, a környezetvédelmi szükségesség „írhat felül”. Ezért elsősorban a takarmánygyártás, felhasználás, az energiafelhasználás, az elsődleges és továbbfeldolgozás és a munkaerő „kiváltása” területén történnek a legnagyobb befektetések.

A takarmányipar a munkaerő- és energiamegtakarítás kényszere mentén koncentrálódik, korszerű és standardizált, az állatok igényét biztonságosan és jó minőségben szolgálja ki, amelyhez számtalan innovációt, új rendszerszemléletet alkalmaz:

 • optimális táplálóanyag egyensúly;
 • Feed Cast System – takarmányrendelési rendszer (a telep és a takarmánykeverő rendszerének összekapcsolása a telepi paraméterek közvetítésére, automatikus takarmányfogyasztás mérés, rendelés, gyártás és kiszállítás);
 • szoros beszállítói kapcsolat;
 • piaci igények előrejelzése;
 • okos takarmánygyártás (az IT technológia teljeskörű használata);
 • a takarmányipar lábnyomának a csökkentése, veszélyforrások vizsgálata és kiküszöbölése;
 • alternatív alapanyagok széleskörű használata, a beltartalom és a költség „napi” optimalizálása (mikor algák, rovarfehérjék, szintetikus aminosav a kiegyensúlyozáshoz a fehérje szint csökkentéséhez stb.).

A baromfitelepek, istállók automatizálása, robotizálása nagy tempóban terjed a hatékonyság kényszere és a munkaerő (pláne szakképzett) hiánya miatt. A telepi számítógépes irányítás, távfelügyelet, a takarmányozás automatizálása, az istálló robotok (alomkezelés, állomány mozgatása, megfigyelése, tojásgyűjtés) ma már a mindennapi gyakorlatban használt eszközök, de a Smart Data kinyerése és használata még távol sem jellemző.

Csak néhány technológiai megoldás, eszköz bemutatását engedi meg a cikk terjedelme, ezért inkább jelzésértékkel,  a figyelem felkeltésére mutatok be néhány újszerű vagy fontos megoldást.

 

 A baromfiistállók energiafelhasználásának jelentős hányadát a szellőztetés adja, ezért ennek takarékosabb megoldása az intenzív telepeken kiemelt feladat. Erre nyújt megoldást a dinamikus, soklépcsős szellőztetési rendszer, fordulatszámszabályozott takarékos ventilátorokkal az energiafogyasztás exponenciális csökkentéséhez, ami akár 50%-os is lehet.

 

A baromfitelepeken minden mérhető adatot idősorosan mérni, feldolgozni és értékelni szükséges (lásd Smart Data).

Erre ma már sok cég kínál lehetőséget; a fontos a rendszer kapcsolódása minden technológiai megoldáshoz és az adatok „automatikus” értékelése, a döntések előkészítése, azaz a menedzsment számára a megoldás (ok) felkínálása.

 

 Az integrált baromfitermelés fő termelési elemei mellett fontossá vált a „melléktermékek” hatékony feldolgozása és beintegrálása a vertikális termelési láncba, mint a trágyafeldolgozás vagy az állati melléktermékek feldolgozása (hulla, vágóüzemi), vagy akár alternatív takarmányalapanyag üzem működtetése (rovarfehérje, full-fat szója üzem).

 

A baromfiipar is a fosszilis energiaforrások ésszerű cseréjére kényszerül, az ellátási bizonytalanságok, az ár volatilitás és a fenntarthatóság kényszere miatt is. Ennek megfelelően, bár már megindult, elsősorban a napelemek használata, a természetes erőforrások felhasználása lesz az elsődleges, számtalan kézenfekvő előnye és hosszú távú, környezetbarát megoldásai miatt is.

 

 

A természetes energiaforrások közül, egyedi mérlegeléssel biomassza, biogáz, szélenergia vagy geotermikus energiaforrások felhasználása is lehet megvalósítható megoldás. Természetesen ezen alternatív energialehetőségek beépítéséhez, megtérüléséhez megfelelő telepméret, telepek „összefűzése” (biosecurity felrúgása nélkül) szükséges.

 

A megújuló energiaforrások közül továbbra is a napelem (fotovoltaikus vagy termoelektromos) használat térnyerése lehet gyors, akár kiegészítve a telepi akkumulátorrendszer beépítésével, amely lehetővé teszi a 24 órás felhasználást, ezzel is gazdaságosabbá téve a beruházást. Természetesen az északok közötti eltérést ez nem oldja meg, amely igazán állami feladat.

 

Az energetikai megtakarítások elősegítője a korszerű istálló világítás, amely energiatakarékos LED fénnyel, 100%-ban dimmelhető és színválasztást lehetővé tevő központi szabályozásával ma már integráns része az istálló tartástechnológiának. A természetes környezetet „másoló” világításai programok szintén igénylik a megfelelő szabályozást, technikai hátteret.

 

A baromfiipar technológiai, technikai forradalma nem csak látványos változásokat fog hozni, de komoly kihatása lesz az ágazatban dolgozókra is. Egyrészt kiváltja  a már ma is hiányzó munkaerőt, másrészt átalakítja a munkavállalókkal szembeni elvárásokat, igényeket is. Ennek megfelelően kell az integrált termelésben dolgozók szakmai és cégen belüli képzését kialakítani.

 

Egy alapvető trend már ma is hatással van a baromfiipar piaci lehetőségeire, tevékenységére, amit a mesterséges hús és a vegán „hústermékek” megjelenése idéz elő. Az „állati termékek kiváltásán küzdő iparág” hatással van, de ennek is megvannak a korlátjai, ami be fogja határolni ezek fogyasztását, hiszen ezek körül is már megjelentek kételyek, fenntartások, ami divatosságukat be fogja határolni.     

 

Dr. Zoltán Péter
tanácsadó
consultant

(X)

 

 

Agrárállások
 • Legfrissebb állásajánlatok
Közösség

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.