2021.10.19., kedd , Nándor

Élelmiszergazdaság

2021. május 07. péntek • 17:21

Társadalmi egyeztetésen az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

2021. május 10-ig lehet hozzászólni a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 számú tervezethez.

Fotó: wikimedia

Mindenki számára megnyílt a hozzászólási lehetőség a palyazat.gov.hu oldalon. Jelen felhívás a kifejezetten élelmiszeripari szereplőknek szól. A legfontosabb tudnivalók: 

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig 
 • előleg lehívására van lehetőség a megítélt támogatási összeg 50%-áig 
 • Felhívás keretében  a TEÁOR10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak (Kivéve halfeldolgozás és tartósítás, és takarmánygyártás) 
 • A kis- és középvállalkozásoknak szóló felhíváshoz hasonlóan 2 célterület van: 
 • A célterületben kaptak helyet az értéknöveléssel kapcsolatos tevékenységek, technológia fejlesztése, piacra jutás segítése valamint borászati üzemek fejlesztése 
 • B célterületen vannak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések 
 • Épületek építése, kialakítása, bővítése, nem energiahatékonysági célú felújítás „A” célterületen támogatott 
 • Ingatlan vásárlása támogatott (az összes elszámolható költség 2%-ának erejéig) 
 • Engedély,-vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő  az  engedélyezési  eljárás  megindítását  igazoló  dokumentumot, valamint   a hatósághoz  benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt csatolni. 
 • A  projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti 
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre 
 • Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év 
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. napjától 2021. december 7. napjáig van lehetőség. 

Újdonság az eddigiekhez képest: 

 • Élelmiszeripari  tevékenységhez  kapcsolódó,  áruszállításra  használható  szállítójárművek N járműkategória szerint (teherautók és furgonok) beszerzése támogatott nettó 20 millió forintig 
 • Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése is támogatott 
 • Amennyiben   az  1.célterület  („Élelmiszer-feldolgozó  üzemek fejlesztése”)esetében  a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, az állami támogatásnak minősül, és esetében a 255/2014 Korm. rendelet az irányadó, így más támogatási intenzitással kell számolni. 
 • A  projekt  végrehajtása  során  legalább  egy,  legfeljebb  négy  mérföldkövet szükséges  tervezni, de lehetőség van egyszeri elszámolásra is. 
 • A támogatási intenzitás –a nagyberuházások kivételével –mikro-és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,  középvállalkozás  esetén  10  százalékponttal  növelhető 

A tervezet részletes szövege, és az észrevételek megtétele a https://www.palyazat.gov.hu/node/73782 oldalon lehetséges. 

agrotrend.hu / NAK

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.